Gạo House chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do Gạo House cung cấp trên trang dongphucgiadinh.com.

Gạo House sẽ thực hiện giải quyết các tranh chấp theo quy trình và chính sách xử lý khiếu nại sau:

Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại đến Bộ phận CSKH của Gạo House thông qua các hình thức:

+ Gọi điện thoại đến hotline: 0886 883 555

+ Gửi mail về địa chỉ: cskh.gaohouse@gmail.com

Bước 2: Bộ phận CSKH của Gạo House sẽ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và nhanh chóng trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Gạo House đã công bố.

Bước 3: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Gạo House đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách hàng không quá 7 ngày.

Bước 4: Gạo House gọi điện xác nhận với Khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

Trên đây là chính sách xử lý khiếu nại của Gạo House. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

✤ Website: https://dongphucgiadinh.com/

? Email: cskh.gaohouse@gmail.com

☎️CSKH: 1900 1718

☎️ Liên hệ mua hàng: 0886.883.555

▶ Địa chỉ: Số 23 Ngách 97/16 Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội