Với Gạo House mọi thông tin cá nhân về khách hàng đều được bảo mật tuyệt đối. Dưới đây là chính sách bảo mật của Gạo House

Tổng quan về chính sách bảo mật thông tin

 • Gạo House hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao phó. Chắc chắn chúng tôi sẽ có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đúng cách. Bằng thiện chí của mình, chính sách bảo mật thông tin của Gạo House sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập, sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi như thế nào. Những chính sách bảo mật này sẽ có thể được thay đổi, chính vì vậy hãy đọc một cách cẩn thận và nên thường xuyên xem lại. 
 • Khi bạn ghé thăm, truy cập vào Dịch vụ trên website, có nghĩa rằng, bạn đã thừa nhận, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản mà Gạo House quy định trong chính sách này. Việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đều được bạn đồng ý (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm). 
 • Nếu Chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên trang web của Chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ lúc nào.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi định nghĩa “dữ liệu cá nhân” ở đây là các thông tin có thể xác định danh tính từ dữ liệu đó. Thông thường dữ liệu cá nhân là các thông tin sau: Họ tên, số chứng minh thư, số điện thoại…

Để thuận tiện cho việc vận chuyển, thanh toán, đổi trả…bạn nên cung cấp các thông tin chính xác.

Các trường hợp chúng tôi thu thập dữ liệu 

 • Khi bạn đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho Chúng tôi tài liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa bạn với Chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi.
 • Khi bạn tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử.
 • Khi bạn tương tác hoặc sử dụng các dịch vụ trên Trang web của Chúng tôi. Điều này bao gồm thông qua các tập tin Cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các ứng dụng hoặc Trang web của Chúng tôi.
 • Khi bạn thực hiện các giao dịch với Chúng tôi.
 • Khi bạn cung cấp cho Chúng tôi thông tin phản hồi hoặc khiếu nại.
 • Khi bạn tham gia vào một cuộc thi do Chúng tôi tổ chức.
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

 • Họ tên
 • Địa chỉ email
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ thanh toán
 • Số điện thoại
 • Giới tính

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cung cấp như thế nào?

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích sau đây:

 • Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của bạn với Chúng tôi.
 • Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về những vấn đề dịch vụ và các hoạt động bất thường của tài khoản.
 • Để bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.
 • Để xác định hoặc thẩm tra.
 • Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho bạn, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) bạn.
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc cùng bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Gạo house như thư điện tử tin tức, chương trình khuyến mại qua email, số điện thoại…
 • Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

Bảo mật

Thông tin cá nhân của bạn là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với Gạo House. Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của Gạo House và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về Chính sách riêng tư này.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

✤ Website: https://dongphucgiadinh.com/

? Email: cskh.gaohouse@gmail.com

☎️CSKH: 1900 1718

☎️ Liên hệ mua hàng: 0886.883.555

▶ Địa chỉ: Số 23 Ngách 97/16 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội